โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
3 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5 ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน รายวัน วันละ 358 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.) หรือดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) อาคาร 1 ชั้น B และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งสง http://www.thungsonghospital.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0 7541 0100 ต่อ 7141

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร