โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา

  1. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  3. พนักงานธุรการ 4 อัตรา
  4. พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา
  5. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
  6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 อัตรา
  7. พนักงานเปล 2 อัตรา
  8. พนักงานบริการ 12 อัตรา
  9. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
  10. ช่างเหล็ก 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 4 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร