มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 15 อัตรา

  1. ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา
  4. ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  6. ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  7. ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  8. ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา

วิธีการสมัคร

1) ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา หรือ ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.และตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.) หรือ
2) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 901-3-15359-3 และส่งหลักฐานการ โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัคร ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 หรือ
3) สมัครออนไลน์ผ่านทาง https://ejob.tsu.ac.th/ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 901-3-15359-3 ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียม การสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร