สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 54 อัตรา

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก
คณิตศาสตร์ 7 อัตรา
ภาษาไทย 12 อัตรา
ภาษาอังกฤษ 9 อัตรา
วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
พลศึกษา 2 อัตรา
นาฏศิลป์ 1 อัตรา
ประถมศึกษา 9 อัตรา
ปฐมวัย 12 อัตรา

กําหนดรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร