ท่าอากาศยานกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเองณ สำนักงานชั่วคราวท่าอากาศยานกระบี่ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร