โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 64 อัตรา

1 ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 2 อัตรา
2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
5 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 20 อัตรา
6 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
7 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา
8 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 10 อัตรา
9 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 4 อัตรา
10 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา
11 ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 3 อัตรา
12 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร