โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 34 อัตรา

 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา
 2. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
 8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
 9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 11. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 12. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
 13. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา
 14. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 15. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 16. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
 17. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
 18. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น4)อาคารประสิทธิ์พัฒนาโรงพยาบาลกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2566 วันและเวลาราชการ 08.30-16.00 น.

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร