สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 10 อัตรา

วุฒิ/กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก
คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
ภาษาไทย 4 อัตรา
ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
พลศึกษา 1 อัตรา
ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/ อนุบาลศึกษา 3 อัตรา

กําหนดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตั้งแต่วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ถนนศรีธรรมราช ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร