เทศบาลตำบลควนเนียง รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ ในระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการ

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร