โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร