โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 13 อัตรา ค่าจ้างวันละ 760.- บาท
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320.- บาท
  3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320.- บาท
  4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320.- บาท
  5. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320.- บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.huaiyathospital.go.th หัวข้อ “ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน” และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 สมัครด้วยตนเอง ณ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร