โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

  1. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
  2. นักโภชนาการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร