เทศบาลเมืองพังงา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ติดต่อสอบถาม โทร. 0 7641 1780 ต่อ 1

วิธีการสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่กำหนด ลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องทุกฉบับ ภายในวัน เวลาที่กำหนด ตามข้อ 6.1

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร