โรงพยาบาลพระแสง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร