เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ