สพม.สงขลา สตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2565