วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี www.kptc.ac.th โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ สถานศึกษาจะปิดการรับสมัครออนไลน์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น.