จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 7648 1437