สำนักงานศาลปกครองยะลา รับสมัครพนักงานราชการศาลปกครอง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยระบบจะปิดการรับชำระเงินวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://admincourtya.thaijobjob.com หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”