คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สมัครออนไลน์และตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/