วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.