วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-15 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ http://ncc.ac.th/ http://ncc.ac.th/