โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น.)