มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่วันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-15.00 น. เบอร์โทร 0816067473,0954846648