โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ขั้น 4 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 12-20 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ