โรงพยาบาลระนอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่อีเมล hr_rnh@hotmail.com โดยให้สแกนเป็นไฟล์ PDF ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2564 (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยจะยึดเวลาในการส่งอีเมล)