สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

สมัครงานออนไลน์ (JOBS@PSU) ได้ที่ https:/resume.psu.ac.th/index.aspx ชื่อตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ หรือเข้าลิ้งค์การสมัครได้ใน Facebook สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ การทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแนบเอกสารหลักฐานในการสมัครในระบบสมัครงานออนไลน์ (JOBS@PSU) ให้ครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนใบรับรองคุณวุฒิผู้สมัครส่งในชื่อ คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (สมัครงาน)