ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการและการจัดการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077-405576 ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ