สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา (ครั้งที่ 2)

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.30 น.