เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ลานเอนกประสงค์ ด้านหลัดอาคารอ่างทอง สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ