โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 โรงพยาบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)