โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 13 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดเว็บไซต์รับสมัครที่ www.skhospital.go.th https://www.skhospital.go.th/
  2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. ดำเนินการชำระค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 พร้อม Upload หลักฐานการชำระเงินที่ www.skhospital.go.th ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว