โรงพยาบาลไชยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ในวันและ เวลาราชการ