มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคคล อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)