โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ชั้น G อาคารอำนวยการและ ผู้ป่วยนอก (ตึกใหม่) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ