ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร เลขที่ 8/4 หมู่ 5 บ้านบางเป้ง ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2565 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ