โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.