โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 46 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดเว็บไซต์รับสมัครที่ www.skhospital.go.th 2.กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. ดำเนินการชำระค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พร้อม Upload หลักฐานการชำระเงินที่ www.skhospital.go.th ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว