สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://nakhonsi.nfe.go.th หรือขอรับใบสมัคร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยยื่นใบสมัครตามรูปแบบที่กำหนดพร้อม หลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด
ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 165 ม.3 ศูนย์ราชการนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)