สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 89/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม-บ้านนาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ