สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ