สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
– ระหว่างวันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
– ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด การสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.cpn2.go.th
**โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าให้สวมร้องเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นเท่านั้น