สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.พังงา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076 – 481599