โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2564 ในวันและ เวลาราชการ