สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เลขที่ 213 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ 0-7471-1580 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น.