มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-12 ธันวาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง