โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 086-5948319 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 1. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วสแกนส่งทาง Email : ratdawancha@pccnst.ac.th (ใบสมัครดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.pccnst.ac.th) 2. หรือขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช