สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการประชารัฐ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 ตั้งแต่วันที่ 9-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.074-333-261-3 * ที่ตั้ง สทบ.สาขา 10 เลขที่ 66/4-5 หมู่ที่ 1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100