สพป.พัทลุง เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.phatthalung1.go.th หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้เพียง หนึ่งกลุ่มวิชา หรือทาง เท่านั้น