มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 44 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วันเวลารับสมัคร วันที่ 9 – 19 กันยายน 2565 (ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30น.)